Άμμος για παιδιά και νέους

Η Sand für Alle υλοποιεί κυρίως έργα για και με τους νέους.