Διαφανής κοινωνία των πολιτών

Δεν υπάρχουν ενιαίες υποχρεώσεις δημοσίευσης για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στη Γερμανία. Δεδομένου ότι η διαφάνεια είναι σημαντική για εμάς, η Sand für Alle εντάχθηκε στην Πρωτοβουλία για τη Διαφανή Κοινωνία των Πολιτών. Μαζί με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, η Transparency Deutschland e. V. έχει αναπτύξει τη διαφανή πρωτοβουλία για την κοινωνία των πολιτών. Η δεσμευτική εθελοντική δέσμευση διασφαλίζει ότι οι ακόλουθες πληροφορίες δημοσιοποιώνται μόνιμα και επικαιροποιημένες.

1. Ονοματεπώνυμο, καταστατική έδρα, διεύθυνση και έτος ίδρυσης

Άμμος für Alle e.V.
Erika-Mann-Bogen 21, 22081 Αμβούργο
www.sandfueralle.de
Μητρώο Ενώσεων: Amtsgericht Αμβούργο, Αριθμός Μητρώου VR 24354

Η Άμμος για Όλους ιδρύθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2020.

oliver.camp@sandfueralle.de λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της διαφάνειας.

2. Καταστατικό

Θεμελιώδες για τη δραστηριότητα είναι το καταστατικό, το οποίο εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Σκοπός του συλλόγου είναι η προώθηση του αθλητισμού. Ο σκοπός είναι να υλοποιηθεί, μεταξύ άλλων, με την παροχή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων με την υπόγεια άμμο.

3. Αναγνώριση ως εταιρεία με φορολογικά προνόμια

Στις 23 Απριλίου 2020, η φορολογική υπηρεσία Hamburg-Nord αναγνώρισε την Sand für Alle ως φορολογικά προνομιούχα με ανακοίνωση απαλλαγής. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου είναι 17/440/23447.

4. Αποφάσεων

Μετά τη Γενική Συνέλευση, η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων. Λεπτομέρειες σχετικά με τα καθήκοντα της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορείτε να βρείτε στο Καταστατικό μας. Τα σημερινά μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο Όλιβερ Καμπ (Πρόεδρος) καθώς και οι Κάρστεν Φιλίπ και Μάρκους Βέμπερ (και οι δύο αξιολογητές). Ο πρόεδρος μπορεί να εκπροσωπεί τη σύνδεση μαζί με έναν αξιολογητή στο εξωτερικό κατά την έννοια του άρθρου 26 BGB.

5. Λειτουργίες

Με ετήσια έκθεση, το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει ετησίως στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης.

6. Δομή προσωπικού

Η άμμος για όλους δεν απασχολεί μόνιμα κανένα προσωπικό. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων, τα άτομα μπορούν να λάβουν επίδομα εξόδων.

7. Προέλευση των κεφαλαίων

Το εισόδημα του συλλόγου προέρχεται από δωρεές, αμοιβές μελών και δωρεές από δημόσιους φορείς. Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης παρουσιάζεται το εισόδημα.

8. Χρήση πιστώσεων

Τα έξοδα της ένωσης χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το καταστατικό. Ανάλογα με τον σκοπό της επιχορήγησης, τα κονδύλια προορίζονται για μεμονωμένες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης, παρουσιάζονται οι δαπάνες. Ο εθελοντικός έλεγχος σε μετρητά των εκλεγμένων μελών εξασφαλίζει την ορθή χρήση τους.

9. Εταιρική σχέση βάσει του εταιρικού δικαίου

Ο Σαντ Φουρ Άλε είναι μέλος της Αθλητικής Εταιρείας Χάμπουργκερ και του Χάμπουργκερ Βόλεϊ-Βερμπάντ. Η ένωση δεν κατέχει μετοχές εταιρειών.

10. Άτομα των οποίων η ετήσια δωρεά αντιπροσωπεύει περισσότερο από το δέκα τοις εκατό του συνολικού ετήσιου εισοδήματος.

Για την προώθηση του σκοπού του καταστατικού, ο σύλλογος λαμβάνει επιχορηγήσεις από το Γερμανοελληνικό Γραφείο Νεολαίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο